Kontaktni obrazec

Iz ponudbe

DISPLAX_Oqtopus_banner_multitouch_table_0

Interaktivna miza Displax OQTOPUS

Interaktivna Multi-Touch klubska miza, ki premika meje mogočega…

Kategorija
Oznake

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe spletnega mesta www.egosenti.si...

Nahajate se na spletnem portalu www.egosenti.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, pazljivo preberite te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal www.egosenti.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal www.egosenti.si

Spreminjanje pogojev uporabe

Družba EGO SENTI d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.egosenti.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Portal www.egosenti.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.egosenti.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na portalu www.egosenti.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Družba EGO SENTI d.o.o. se obvezuje, da bo za vaše osebne podatke skrbela in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti družbo EGO SENTI d.o.o. Družba EGO SENTI d.o.o. ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala www.egosenti.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala www.egosenti.si ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi EGO SENTI d.o.o. Ravno tako ne smete ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku portala www.egosenti.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala www.egosenti.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, morate prijavo o tej napaki podati na naslovu info@egosenti.si.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Družba EGO SENTI d.o.o. podpira vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij in predlogov o portalu www.egosenti.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Kadar posredujete povratne informacije in predloge družbi EGO SENTI d.o.o. predajate polne pravice do uporabe le-teh, brez kakršnih koli omejitev. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom www.egosenti.si družbi EGO SENTI d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij družbi EGO SENTI d.o.o. in njegovim povezanim podjetjem dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov; Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba EGO SENTI d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Družba EGO SENTI d.o.o. ni obvezana objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite. Te določbe ne veljajo za identifikacijske podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala www.egosenti.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Za določila, pogoje in za dodatne informacije o delovanju portala www.egosenti.si si preberite tudi izjavo zasebnost in varnost.

Programska oprema in vsebina, dostopna prek portala

Vsa vsebina in programska oprema, ki sta (če sta) na voljo za ogled in/ali prenos s spletnih strani, ki so del portala www.egosenti.si (v nadaljevanju “programske opreme”), sta v lasti in avtorsko zaščiteno delo družbe EGO SENTI d.o.o. ali njenih dobaviteljev. Vaša uporaba programske opreme je vezana na pogoje licenčne pogodbe (če ta obstaja), ki je vključena ali priložena programski opremi (v nadaljevanju “licenčna pogodba”). Programske opreme ne smete namestiti ali je uporabljati, če prej ne sprejmete pogojev licenčne pogodbe, ki je bodisi vključena ali priložena programski opremi bodisi dostopna na kakšen drug način ali prek drugega medija. Za vso programsko opremo, ki ne vključuje licenčne pogodbe, vam družba EGO SENTI d.o.o. podeljuje osebno, neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme za ogledovanje in siceršnjo uporabo storitev portala www.egosenti.si v skladu s pogoji uporabe in za noben drug namen, pod pogojem, da ne spreminjate avtorskih pravic in drugih lastniških opomb. Vsa programska oprema je last družbe EGO SENTI d.o.o. ali njenih dobaviteljev in je zaščitena z avtorskimi pravicami in ustreznimi določbami mednarodnega prava. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija programske opreme je strogo prepovedano z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Kršitelji so za svoja dejanja civilno in kazensko odgovorni. Brez omejevanja prej navedenega je kopiranje ali razmnoževanje programske opreme na kateri koli drug strežnik ali mesto za nadaljnje razmnoževanje ali distribucijo strogo prepovedano. Programska oprema ima garancijo, če sploh, samo v skladu s pogoji licenčne pogodbe. S tem potrjujete, da so programska oprema in pripadajoča dokumentacija ali tehnične informacije predmet ustreznih izvoznih nadzornih zakonov in predpisov Slovenije. Strinjate se, da ne boste izvažali ali ponovno izvažali programske opreme neposredno ali posredno v katero koli državo, ki je predmet izvozne omejitve Slovenije.

Omejitev odgovornosti

Družba EGO SENTI d.o.o. ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.egosenti.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Družba EGO SENTI d.o.o. in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. Družba EGO SENTI d.o.o. in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.egosenti.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.egosenti.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila družba EGO SENTI d.o.o. ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom portala www.egosenti.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.egosenti.si ne uporabljate več.

Uporabniška podpora

Družba EGO SENTI d.o.o. ponuja informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.egosenti.si na samem portalu. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete preko naslova info@egosenti.si.

Splošno

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom www.egosenti.si za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisa Kupido ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in družbo EGO SENTI d.o.o. Družba EGO SENTI d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice družbe EGO SENTI d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala www.egosenti.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri družbi EGO SENTI d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala www.egosenti.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen. Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in družbo EGO SENTI d.o.o. glede na storitve portala www.egosenti.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe (elektronske, ustne ali pisne) med vami in družbo EGO SENTI d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ljubljana, 1.11.2011